top of page

Privacyverklaring

 1. Inleiding. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee om gegaan wordt. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

 2. Bedrijf omschrijving. Even Centraal is een eenmanszaak als eigenaar Gijs Abrahams. Even Centraal is een uitgeverij, gericht op de verkoop van werkvormen voor het voortgezet onderwijs.

  Burg. Westralaan 1 | 3544GB | Utrecht 
  BTW. Nr. NL004125224B98 | KVK Nr: 85640298

 3. Doel gegevens. De gegevens die Even Centraal ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.;
  – Mijndomein.nl
  Nieuwsbrieven worden verzonden met Mijndomein.nl. Op het moment van aanmelden, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mijndomein.nl.
  – Bij het opvragen van een offerte, voor advies of lesboxen op maat, wordt uw naam, gegevens van de organisatie en mailadres worden verwerkt. Dit om de offerte op correcte wijzen te versturen. De gegevens worden 1 jaar tot na einde overeenkomst bewaard.

 4. Rechten. Jouw (potentiële) klant heeft rechten. Deze moet je benoemen en ook hoe de persoon gebruik kan maken van die rechten. Dit zijn deze rechten:

 • Recht op inzage: je moet de persoonsgegevens van een persoon opsturen/delen als de persoon daarom vraagt.

 • Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door jou fout verwerkt? Dan moet je die aanpassen als daarom gevraagd wordt.

 • Recht op het indienen van een klacht: als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Dit vermeld je onder de rechten.

 • Recht op overdracht: als jij een dienst aanbiedt en je klant besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft je klant het recht dat de gegevens door jou worden overdragen aan die andere partij.

 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de persoon waarvan de gegevens bij jou opgeslagen liggen mag aangeven dat hij niet meer wil dat jij die gegevens gebruikt.

 1. Beveiliging. Er worden van uw gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder benoemde systemen. Uw gegevens zullen niet aan derde partijen verstrekt worden, ten zij vanuit wettelijke verplichtingen dit vereist is.

bottom of page